PROGRAMA EUROPEU ERASMUS+ EDUCACIÓ ESCOLAR

La setmana passada es van realitzar amb èxit tres de les mobilitats de professorat incloses en el projecte Erasmus+ d’Educació Escolar “Los proyectos del Blanca Dona II” per tal de realitzar activitats d’observació (job shadowing) en el Europaschule Gymnasium Hamm, un centre de secundària d’Hamburg (Alemanya). Les activitats d’observació han estat enfocades a:

  • Conèixer la gestió i l’organització d'aquest centre i el sistema educatiu alemany.
  • Compartir la seva experiència en innovacions educatives, l’ús de les TIC a l’aula i el tractament de la multiculturalitat.

Fruit d’aquesta experiència esperem poder realitzar futurs intercanvis de professorat i alumnat de llengües estrangeres amb el centre visitat.