SOL·LICITUD PROJECTE KA103 SUBVENCIONADA

La sol·licitud del nostre projecte 2019-1-ES01-KA103-060262 de la convocatoria 2019 ha resultat subvencionat pel SEPIE per al curs 2019-2020.


Es tracta d'un projecte de mobilitat d'alumnat i professorat de cicles formatius de grau superior KA103 Educació Superior del programa europeu ERASMUS+.


En aquest projecte està previst realitzar estades formatives d'alumnat dels cicles formatius de grau superior d'Administració i finances i de Màrqueting i publicitat en empreses de la UE, que podran ser reconegudes y convalidades total o parcialment pel mòdul de Formació en centres de treball. A més, està prevista la realització de mobilitats de professorat dels cicles formatius de grau superior esmentats per fer mobilitats de formació o docència en països del Programa.


Podeu trobar el document de l'aprovació del projecte al següent enllaç.