Agenda de l'alumnat

La direcció del centre vol comunicar a tot l'alumnat que, a partir d'aquest curs 19/20 l'agenda de l'alumnat s'implantarà al Xestib.

En pocs dies sereu informats pels tutors de cada grup.