Justificació de faltes per la WEB

Justificació de faltes per la WEB.

Adjuntam manual d'usuari de la part de justificació de faltes a través de la web per a les famílies i alumnat major d'edat. Justificació Faltes

Admissió ESO

Podeu consultar els llistats provisionals d'admesos aqui.

També podeu consultar la situació de la vostra sol·licitud a escolaritzacio.caib.es

Podeu consultar els llistats definitius d'admesos aqui. Aquells que no han estat admesos (NO RESERVAT) podran veure al llistat que tenen una cita a l'oficina d'escolarització a un dia i una hora determinats.