Justificació de faltes per la WEB

Justificació de faltes per la WEB.

Adjuntam manual d'usuari de la part de justificació de faltes a través de la web per a les famílies i alumnat major d'edat. Justificació Faltes