Admissió cicles formatius 2019/20

Ja està obert el procés d'admissió als cicles formatius pel curs 2019/20. Més informació aquí.

Podeu consultar els llistats provisionals d'admessos aquí:

FP Bàsica

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Podeu consultar els llistats definitius d'admessos aquí:

FP Bàsica

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Recordau que per matricular-vos heu de sol·licitar cita prèvia. La contrasenya és el mateix DNI, amb la lletra en majúscula.

Podeu consultar els llistats de vacants aquí:

FP Bàsica

CFGM

CFGS

Podeu consultar el llistat provisional del sol·licitants pendents de setembre:

Grau mitjà aquí.

Grau superior aquí.

Només hi apareix la baremació, no hi surt cap reserva. El dia 18 de setembre es publicaran els llistats definitius.

Podeu consultar els llistats definitius de sol·licitants pendents de setembre:

Grau mitjà aquí.

Grau superior aquí.

No hi apareix reserva per ningú. Veureu que hi apareix una cita per anar a l'oficina d'escolarització.

Formació Professional

Informació Formació Professional

 

LogoFP2