Proves lliures de Cicles Formatius 2019

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha convocat les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional. Teniu més informació aquí.

El termini d'inscripció és del 6 al 15 de març.

Podeu trobar el llistat definitiu d'admesos aquí.

Calendari i horari de les proves lliures:

Gestió de recursos

Gestió de recursos humans: 13 de maig de 2019, de 17:00 - 19:30 h. Aula A7 (1ESOC)

Aquesta prova té una part teòrica tipus test i una part pràctica, ambdues eliminatòries.

Gestió logística i comercial: 13 de maig de 2019, 17:00 - 18:30 hores. Aula A7 (1ESOC)

Aquesta prova té una part teòrica tipus test i una part pràctica, ambdues eliminatòries.

Estris necessaris per fer les proves: bolígraf blau o negre, calculadora.

La data de publicació dels resultats provisionals és 17 de maig de 2019. Podeu trobar l'acta d'avaluació amb les qualificacions aquí.

La publicació dels resultats provisionals de cada prova obre un termini de tres dies perquè les persones interessades puguin presentar reclamacions.

La data de publicació dels resultats definitius és 23 de maig de 2019