Enquesta sociolingüística

Des del centre estem col·laborant amb l'institut Juníper Serra de Mallorca amb un projecte compartit.  I a Mallorca han elaborat una enquesta sociolingüística sobre Eivissa i els agradaria que la poguessin emplenar el màxim nombre de persones, tant alumnes com professors. Ajudau-nos contestant a l'enquesta fent clic a l'imatge d'aqui baix: