Admissió Batxillerat

Podeu consultar el llistat provisional d'admessos aqui

Podeu consultar el llistat definitiu d'admessos aqui

Admissió ESO

Podeu consultar els llistats provisionals d'admesos aqui.

També podeu consultar la situació de la vostra sol·licitud a escolaritzacio.caib.es

Podeu consultar els llistats definitius d'admesos aqui. Aquells que no han estat admesos (NO RESERVAT) podran veure al llistat que tenen una cita a l'oficina d'escolarització a un dia i una hora determinats.