Admissió Batxillerat

Podeu consultar el llistat provisional d'admessos aqui

Podeu consultar el llistat definitiu d'admessos aqui