ERASMUS 2017

Informació de la participació del centre al projecte Erasmus, aquí.

Participació de l'alumnat al projecte Erasmus+ aquí.

SUBVENCIÓ PROGRAMA EUROPEU ERASMUS+ CONCEDIDA!

La sol·licitud del nostre centre del projecte de mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge, Acció Clau 1 (KA101), convocatòria 2017, ha estat aprovada i rebrà subvenció per part del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación).

El projecte, amb el nom “Los proyectos del Blanca Dona II”, que s’ha d’implementar durant el curs 2017-2018, ha estat subvencionat per a realitzar 6 mobilitats de professorat per a realitzar cursos estructurats i activitats d’observació en centres educatius d’Alemanya i Itàlia.

Aquest projecte és la continuació del projecte “Los proyectos del Blanca Dona” i el professorat participant en aquest projecte de mobilitat realitzarà cursos de formació i observació en llocs de treball per aconseguir els següents objectius:

- Cursos de formació enfocats al treball per competències i aprenentatge basat en projectes.

- Cursos de formació enfocats a l'organització i gestió de centre quant al desenvolupament del treball col·laboratiu i aprenentatge per projectes.

- Activitats d’observació enfocades a conèixer la gestió i l’organització d'altres centres i la seva experiència en innovacions educatives i tractament de la multiculturalitat.

 

Formació Erasmus Plus curs 15/16 PRAGA

Presentacións disponibles formació Praga 2016

Per a la gent interessada aquí teniu la formació que varem rebre a Praga el 2016 dins el Marc d'Erasmus Plus.

FORMACIÓ