Programa europeu Erasmus+ KA101 Educació Escolar

La sol·licitud del nostre centre per tal de realitzar el projecte "Comparte y aprende" per al curs 2018-2019 en el marc dels programes europeus KA101 Educació Escolar ha estat aprovada i està previst que es realitzin les 9 mobilitats de professorat que es van demanar a Itàlia, Bulgària i Turquia

Resum Jobshadowing a Italia

El nostre centre participa en el programa Erasmus + Formació Professional 2017 a través del consorci promogut per la Conselleria d’Educació i Universitat.

Dins d’aquest programa s’ha dut a terme una activitat de formació pel professorat consistent en un Job Shadowing realitzat a Itàlia, concretament a les regions de Massa Carrara i Lucca entre els dies 15 i 17 de maig de 2018, en la qual ha participat la professora del centre Pilar Bonet, com a Cap d’Estudis Adjunta d’FP i Coordinadora del programa Erasmus + Formació Professional. 

Aquí podeu veure un resum d'aquesta visita.

Danke Schön Europaschule Gymnasium Hamm Hamburg

Mònica Domínguez, Mònica Yern i Andrés Delgado, professorat de l’IES sa Blanca Dona, volen agrair públicament al Europaschule Gymnasium Hamm d’Hamburg per haver-nos rebut des del 23/04 al 27/04/2018, i que hagin sacrificat el seu temps per mostrar-nos els seus projectes i les seves instal·lacions i ens hagin oferit l’oportunitat de conèixer la seva ciutat i la seva escola.

Agraïm profundament tota la informació que ens han proporcionat, que amb tota seguretat serà molt útil per al nostre centre.

Gràcies pel seu temps de nou i esperem saber de vosaltres tan aviat com sigui possible en relació a futurs intercanvis d’alumnat dels dos centres.

Anglès

 

Mònica Domínguez, Mònica Yern and Andrés Delgado, teachers of IES sa Blanca Dona, want to publicly thank the Europaschule Gymnasium Hamm from Hamburg for having received us from 23/04 to 27/04/2018), sacrificing their time to show us their projects and facilities and offering us the opportunity to know their city and school.

We deeply appreciate all the information that they provided to us, which we are sure will be useful to our school.

Thanking you again for your time we hope hear from you as soon as possible in terms of future students’ exchange.

Alemany

Mònica Domínguez, Mònica Yern und Andrés Delgado, Lehrer der Schule IES sa Blanca Dona, möchten dem Europaschule Gymnasium Hamm aus Hamburg öffentlich dafür danken, dass sie uns vos 23.04 bis 27.04.2018 ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, um uns ihre Projekte und Einrichtungen zu zeigen, und dass sie uns die Möglichkeit gebietet haben, ihre Stadt und Schule kennen zu lernen.

Wir bedanken uns für alle Informationen, die Sie uns gegeben haben und die unserer Schule sicherlich nützlich sein werden.

Wir danken Ihnen noch einmal für Ihre Zeit und wir hoffen, von Ihnen so bald wie möglich in Bezug auf einem zukünftigen Schüleraustausch zu hören.

Visita a Finlàndia dins del Projecte Erasmus+

El nostre centre ha participat en el consorci promogut per la Conselleria d’Educació i Universitat per a dur a terme el projecte Erasmus+ FP. Projecte EuroFP Balears II durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018. Aquest projecte està dirigit a alumnat i professorat de cicles formatius de formació professional de grau mitjà. En el mes de novembre de 2017, concretament entre els dies 28 i 30 de novembre, es va dur a terme una activitat de Job Shadowing a Turku (Finlàndia) a la qual va assistir una professora del nostre centre, us deixam a continuació un petit resum de la visita.

Job Shadowing a Finlàndia

Resum Job Shadowing

ERASMUS 2017

Informació de la participació del centre al projecte Erasmus, aquí.

Participació de l'alumnat al projecte Erasmus+ aquí.