TRANSPORT ESCOLAR

 

Des de l'IES sa Blanca Dona volem informar de que a la vista de les incidències que s'estan produint en algunes de les rutes del transport escolar, hem traslladat la nostra preocupació a la Conselleria i s'està fent tot el possible per tal d'augmentar les places en els vehicles i rutes afectades. D'aquesta manera esperem solucionar el problema el més aviat possible.

Volem recordar que les instruccions sobre transport escolar indiquen que l'ocupació de places per part de l'alumnat de nivells educatius postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius) té caràcter provisional i depen de l'existència de vacants en alguna de les rutes concertades i que s'ha de presentar la sol·licitud per escrit cada curs a la secretaria del centre. Aquests alumnes només poden incorporar-se al transport quan les places dels estudis obligatoris (ESO) estiguin assegurades.

Agraïm la paciència de les famílies afectades i demanen disculpes.

Secretaria del centre

Guia sobre Instagram per a pares amb fills adolescents

Les enquestes indiquen que 7 de cada 10 menors utilitza Instagram cada dia, així que resulta molt interessant la guia per a pares que ha publicat Instagram.

Com administrar la privacitat, les interaccions o el temps de connexió són els eixos claus de la guia: "Com parlar amb adolescents sobre Instagram: Guia per a pares".

Si sou menors i utilitzau Instagram us recomanam tenir el perfil privat, has d'anar al teu perfil i a la configuració i buscar habilitar perfil en privat.

Compra de Chromebooks per a 1r d'ESO

Estimades famílies de 1r d'ESO

 

Si estau pendents de realitzar la matricula o no vàreu comprar el Chromebook, recordau que encara ho podeu fins dia 11 de setembre. I que és imprescindible haver efectuat aquesta compra i adjuntar la corresponent justificant en el moment de realitzar la matrícula.

Podeu accedir a tota la informació i a la botiga en línia per fer la compra aquí:

https://sites.google.com/iessablancadona.cat/cbk/inici


INFORMACIÓ SOBRE ÚS DE TELÈFONS MÒBILS

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE TELÈFONS MÒBILS, AGENDES ELECTRÒNIQUES I ALTRES APARELLS SIMILARS

El motiu d’aquesta nota és recordar a les famílies que queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics dins de les aules. En el cas que un/a alumne/a porti algun d’aquests aparells i en faci ús, se li requisarà, es deixarà l’aparell a secretaria, i caldrà que els pares de l’alumne/a el vinguin a buscar.

A la resta d’espais del centre, i sempre que no es realitzi cap activitat o reunió acadèmica, s’ha de fer un ús adequat i d’acord amb la normativa vigent. De tota manera es recomana a les famílies que els alumnes no portin els  telèfons mòbils al centre. Si un/a alumne/a ha de contactar amb la família ho pot fer sense cap problema mitjançant els telèfons del centre (consergeria, despatxos dels caps d’estudis i direcció). El centre no pot garantir en tot moment la seguretat d’aquests objectes de valor, i per aquest motiu es recomana no portar-ne.

 Eivissa, 15 de setembre de 2017

 Alejandro Pitaluga Ivorra

Director

Justificació de faltes d'assistència

Bon dia.

En el present article, pretenem explicar en quins casos les absències dels vostres fills/es són justificables i com ho heu de fer.

Els motius de justificació de faltes són els següents:

Faltes d’assistència justificades

  1. Malaltia de l’alumnat. Els pares poden justificar un màxim de 2 dies lectius. En cas que siguin més dies, convé que els pares aportin justificant mèdic.

  2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.

  3. Mort o malaltia greu d’un familiar.

  4. Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens, citacions judicials.

  5. Altres faltes justificades que l’equip docent acordi com a vàlides i no siguin faltes d’assistència reincidents.

 

En tots els casos els pares o tutors legals hauran d’informar al tutor/a o a l’equip directiu dels motius de les faltes d’assistència, segons ho determini el centre escolar (en acompanyar el nin, a través de l’agenda, per telèfon, ...).

El model de justificació de faltes el podeu descarregar aquí, o bé agafar a la consergeria del IES.

Qualsevol altra absència no contemplada en els apartats anteriors es considerarà no justificada.

Salut i bon inici de curs!

El claustre de l'IES Sa Blanca Dona