Guia sobre Instagram per a pares amb fills adolescents

Les enquestes indiquen que 7 de cada 10 menors utilitza Instagram cada dia, així que resulta molt interessant la guia per a pares que ha publicat Instagram.

Com administrar la privacitat, les interaccions o el temps de connexió són els eixos claus de la guia: "Com parlar amb adolescents sobre Instagram: Guia per a pares".

Si sou menors i utilitzau Instagram us recomanam tenir el perfil privat, has d'anar al teu perfil i a la configuració i buscar habilitar perfil en privat.

Compra de Chromebooks per a 1r d'ESO

Estimades famílies de 1r d'ESO

 

Si estau pendents de realitzar la matricula o no vàreu comprar el Chromebook, recordau que encara ho podeu fins dia 11 de setembre. I que és imprescindible haver efectuat aquesta compra i adjuntar la corresponent justificant en el moment de realitzar la matrícula.

Podeu accedir a tota la informació i a la botiga en línia per fer la compra aquí:

https://sites.google.com/iessablancadona.cat/cbk/inici


INFORMACIÓ SOBRE ÚS DE TELÈFONS MÒBILS

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE TELÈFONS MÒBILS, AGENDES ELECTRÒNIQUES I ALTRES APARELLS SIMILARS

El motiu d’aquesta nota és recordar a les famílies que queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics dins de les aules. En el cas que un/a alumne/a porti algun d’aquests aparells i en faci ús, se li requisarà, es deixarà l’aparell a secretaria, i caldrà que els pares de l’alumne/a el vinguin a buscar.

A la resta d’espais del centre, i sempre que no es realitzi cap activitat o reunió acadèmica, s’ha de fer un ús adequat i d’acord amb la normativa vigent. De tota manera es recomana a les famílies que els alumnes no portin els  telèfons mòbils al centre. Si un/a alumne/a ha de contactar amb la família ho pot fer sense cap problema mitjançant els telèfons del centre (consergeria, despatxos dels caps d’estudis i direcció). El centre no pot garantir en tot moment la seguretat d’aquests objectes de valor, i per aquest motiu es recomana no portar-ne.

 Eivissa, 15 de setembre de 2017

 Alejandro Pitaluga Ivorra

Director

Justificació de faltes d'assistència

Bon dia.

En el present article, pretenem explicar en quins casos les absències dels vostres fills/es són justificables i com ho heu de fer.

Els motius de justificació de faltes són els següents:

Faltes d’assistència justificades

  1. Malaltia de l’alumnat. Els pares poden justificar un màxim de 2 dies lectius. En cas que siguin més dies, convé que els pares aportin justificant mèdic.

  2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.

  3. Mort o malaltia greu d’un familiar.

  4. Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens, citacions judicials.

  5. Altres faltes justificades que l’equip docent acordi com a vàlides i no siguin faltes d’assistència reincidents.

 

En tots els casos els pares o tutors legals hauran d’informar al tutor/a o a l’equip directiu dels motius de les faltes d’assistència, segons ho determini el centre escolar (en acompanyar el nin, a través de l’agenda, per telèfon, ...).

El model de justificació de faltes el podeu descarregar aquí, o bé agafar a la consergeria del IES.

Qualsevol altra absència no contemplada en els apartats anteriors es considerarà no justificada.

Salut i bon inici de curs!

El claustre de l'IES Sa Blanca Dona

Graduació alumnat 4t d'ESO

Benvolguts pares i mares d'alumnes,

Els informam que la cerimònia de graduació de l'alumnat de 4t d'ESO serà dilluns, dia 26 de juny de 2017, a les 20 hores, al pati exterior del nostre centre.  

Salutacions cordials.

L'equip directiu.

Més articles...

  1. Pagament de tases ATIB