APIMA IES Sa Blanca Dona

A partir del curs 2018-2019 l'APIMA de l'IES Sa Blanca Dona té una nova junta directiva. Així, queda constituïda pels següents membres:

  • President: Àlex Moreno Torres
  • Vicepresidenta: Virgínia Picorelli Sastre
  • Secretària: Lourdes Tur Serra
  • Tresorera: Ana Maria Pérez Contreras
  • Vocals: Vicent Forteza Pons, Antònia Sánchez Moscoso, Azucena Cano Sesma, Laura Añibarro Juan, Juan Manuel Monroig Cerdà i Vicent Costa Bonet.

Ànim i força a aquest gran equip!

ASSEMBLEA ORDINÀRIA APIMA

Pel present convoquem a tots els associats, a l’assemblea ordinària, que és celebrarà el proper dia 12 de març de l'actual a les 20:00 hores en primera convocatòria, i a les 20:30 hores en segona convocatòria, amb els següents punts de l’ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta.

2. Comunicació del director del centre.

3. Memòria econòmica i activitats de l'APIMA

4. Precs i preguntes

Eivissa, 26 de febrer de 2015

      El President.                                                            La Secretaria.

José M. Prats Ferrer                                                    Lourdes Tur Serra

DIRECTIVA DE L'APIMA CURS 2017-18

Bones a totes les famílies.

Podeu consultar la informació sobre la directiva de l'APIMA del nostre IES aquí.