APIMA IES Sa Blanca Dona

A partir del curs 2018-2019 l'APIMA de l'IES Sa Blanca Dona té una nova junta directiva. Així, queda constituïda pels següents membres:

  • President: Àlex Moreno Torres
  • Vicepresidenta: Virgínia Picorelli Sastre
  • Secretària: Lourdes Tur Serra
  • Tresorera: Ana Maria Pérez Contreras
  • Vocals: Vicent Forteza Pons, Antònia Sánchez Moscoso, Azucena Cano Sesma, Laura Añibarro Juan, Juan Manuel Monroig Cerdà i Vicent Costa Bonet.

Ànim i força a aquest gran equip!