Servei de cita prèvia 2019

Per tal d'agilitzar els tràmits a realitzar al centre i per tal que el temps d'espera no sigui massa llarg, el centre ha preparat un servei de cita prèvia pels dos processos que podeu necessitar:

1. Servei d'ajuda prèvia. És un servei d'assistència personal per ajudar a emplenar els formularis de matrícula abans de presentar-los.

2. Servei de matrícula. És l'atenció que durem a terme a secretaria per formalitzar la matrícula dels alumnes.

Recordau que l'usuari i la contrasenya és el DNI/NIE/passaport de l'alumne/a, amb la o les lletres en MAJÚSCULA.

Tria la teva data: